Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1995.

Dagelijks worden deze kinderrechten in Nederland geschonden, door de overheid, door scholen en in de jeugdzorg. Professionals, maar ook de ouders en kinderen zelf, weten zelden wat het kinderrechtenverdrag inhoudt. Hiërarchisch staat het IVRK boven de nationale wetgeving, en alle Staten die partij zijn bij dit Verdrag worden geacht zich hieraan te houden. Het is onacceptabel dat de kinderrechten in Nederland geschonden blijven worden en dit moet stoppen!!!!!

In het menu tref je onder ‘Kinderrechten’ een aantal artikelen uit het IVRK met voorbeelden uit de werkelijkheid waaruit blijkt dat die geschonden worden. Lees deze voorbeelden, want helaas zijn dit geen unieke bijzondere voorvallen. Dit overkomt ouders en kinderen in Nederland op grote schaal, elke dag weer.

En doe mee! Onder het kopje ‘Activiteiten’ zie je wat wij doen, wat je zelf kunt doen en hoe je ons kan helpen. Op 29 juni 2024 vind je ons in ieder geval in het Wilhelminapark in Utrecht. voor onze Manifestatie. Kom je ook?