Artikel 18 – Verantwoordelijkheid ouders

Artikel 18: Verantwoordelijkheden van ouders – Kinderrechten.nl

Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Ze moeten hun kinderen liefde, aandacht en waardering geven. Ook moeten ze hen gezond eten, een bed om in te slapen en kleren om aan te trekken geven. De overheid moet deze verantwoordelijkheid van ouders en voogden respecteren. Ze moet ouders of voogden bovendien ondersteunen en voorzieningen creëren voor de zorg voor kinderen.