Kinderombudsman

De Kinderombudsman staat met stip op de eerste plaats van onze Wassen Neuzen Parade. Want je zou toch denken dat de Kinderombudsman ervoor zorgt dat de overheid, instanties en bedrijven, werken volgens het kinderrechtenverdrag. Maar helaas. Dit staat op de site van de Kinderombudsman zelf:

‘De Kinderombudsman helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar om voor hun rechten op te komen. Stel, je hebt een probleem met een organisatie, zoals je gemeente, een ministerie, jeugdzorg of politie. Omdat je vindt dat ze niet goed omgaan met jouw kinderrechten. Als je hierover contact met ons opneemt kunnen we je advies geven, met zo’n organisatie gaan praten of een onderzoek starten.

En als we zelf zien dat er in Nederland iets misgaat op het gebied van kinderrechten, dan komen we ook in actie. We geven bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd advies aan politici, en laten zien hoe wetten en regels kunnen worden gebruikt om kinderen en jongeren beter te beschermen. Bij elk advies houden we zo veel mogelijk rekening met wat kinderen en jongeren nodig hebben of belangrijk vinden.’ 

Maar, op de site staat ook het antwoord op de vraag ‘Wat gebeurt er met de adviezen van de Kinderombudsman?’
Zie hier het antwoord: 
‘De organisaties waarover klachten bij de Kinderombudsman binnenkomen, zijn niet verplicht om onze adviezen op te volgen. De Kinderombudsman is namelijk geen rechter. Toch wordt er goed naar ons geluisterd en doen organisaties vaak wat wij adviseren in onze onderzoeken en rapporten.’

Aha, dus je kan wel klagen, maar als je rechten worden geschonden, betekent dat niet dat er iets gaat veranderen.  Want als de organisatie het advies van de Kinderopvang niet opvolgt, gebeurt er verder niets. Geen sancties, geen represailles. Een wassen neus dus.

Kom in actie

Pas op het moment dat wij ouders massaal de schending van de rechten van onze kinderen niet meer accepteren, gaat dit veranderen. Tot die tijd is het probleem voor de overheid niet groot genoeg. Dus help ons, kom op 29 juni 2024 naar de manifestatie in het Wilhelminapark in Utrecht