Artikel 16 – Privacy

Recht op privacy – Artikel 16 Kinderrechtenverdrag

Het recht op privacy houdt verschillende dingen in. Het betekent voor ouders bijvoorbeeld dat zij niet ongevraagd de post of het dagboek van hun kinderen mogen lezen. Ook op andere manieren kunnen ouders de privacy van een kind respecteren. Wanneer een kind een bepaalde leeftijd heeft, kloppen veel ouders bijvoorbeeld eerst op de kamerdeur voordat zij binnenkomen.

Het recht op privacy houdt ook in dat er niet zomaar een foto van een kind op een website of in een krant of tijdschrift geplaatst mag worden. Daarvoor moet eerst toestemming worden gevraagd aan het kind en de ouders. Het betekent ook dat er niet zomaar informatie mag worden prijsgegeven over kinderen. Scholen of hulpverleners mogen niet zomaar rapportcijfers of informatie over het welbevinden van een kind doorgeven aan anderen. Ook hier is vooraf toestemming voor nodig.

De privacy van kinderen dient natuurlijk niet alleen door ouders te worden gerespecteerd maar ook door anderen bijvoorbeeld door professionals.