Artikel 4 – Realiseren kinderrechten

Volgens artikel 4 van het Kinderrechtenverdrag, zou Nederland alle mogelijke maatregelen moeten nemen om de rechten die kinderen volgens dit verdrag hebben, te realiseren. Maar Nederland doet dat natuurlijk helemaal niet. Dat blijkt ook wel uit het feit dat organisaties die (zouden moeten) controleren of Nederland zich aan het verdrag houdt, zoals de Kinderombudsman, alleen maar niet- bindende adviezen kunnen geven. Ook heeft Nederland, 35 jaar na het ratificeren van het Kinderrechtenverdrag, het facultatief protocol van het VN-Kinderrechtenverdrag, waarmee (groepen) kinderen kunnen klagen bij het VN-Kinderrechten comité, nog niet ondertekend. 

Ook negeert Nederland de adviezen van de Kinderombudsman om het Leerrecht te verankeren in de wet compleet. Al jaren wordt ‘aan de bel getrokken’. Maar er gebeurt niets. Intussen is Nederland in één jaar tijd  zestien plaatsen gedaald op de internationale KidsRights Index. Maar verder dan een nieuwsbericht met de mededeling dat ‘Nederland zich moet doodschamen’, komen we niet.. Dit nieuwsbericht is van februari 2024. Heb jij er verder nog iets over gehoord? 

Lees ook onze pagina over de wassen neus rond het toezicht op en de naleving van de Kinderrechten, en de bijbehorende ‘Wassen Neuzen Parade’