Onderwijsinspectie

Je kunt toch klagen bij de onderwijsinspectie? Die controleert toch of de school het wel goed doet? Eeeh…… mja.. Één keer in de vier jaar, tijdens het inspectiebezoek. Individuele klachten van ouders worden niet behandeld. Als je geluk hebt, wordt je melding bij het vierjaarlijks bezoek meegenomen als ‘signaal’. That’s it.