Manifestatie 29-06-2024

Manifestatie ‘Opkomen voor kinderrechten’

Op zaterdag 29 juni 2024, tussen 12.00 en 20.00 uur laten we van ons horen, tijdens een manifestatie in het Wilhelminapark in Utrecht. Ouders, kinderen/jongeren en professionals vertellen hun verhaal. We gaan elkaar ontmoeten, kennis delen, zingen, dansen, huilen en schreeuwen. En daarmee aan de wereld laten zien dat het zo niet langer kan. HET MOET STOPPEN. NU! Doe je mee? Aanmelden kan met dit formulier. Het is fijn als je je aanmeldt, maar niet verplicht. Wil je bijdragen aan de manifestatie? Bijvoorbeeld een verhaal delen, helpen met de organisatie, een donatie doen? En/of op een andere manier helpen met het verwezenlijken van onze doelen? Mail ons op oudersinopstand@gmail.com

Download hier de flyer voor Instagram of de flyer voor de andere socials en verspreid deze zoveel mogelijk.

De rechten van ouders en kinderen worden dagelijks geschonden. Het leerrecht van kinderen wordt niet gerespecteerd. Beter gezegd, het hele kinderrechtenverdrag wordt in Nederland niet gerespecteerd. Er wordt niet naar gehandeld en daar kun je niets tegen doen. De privacy van ouders en kinderen wordt geschonden. Het onderwijs(systeem) is niet passend, met voor veel kinderen enorme schadelijke gevolgen voor hun (geestelijk) welzijn, hun ontwikkeling en (dus) hun toekomst. Ouders worden onder druk gezet om niet passende ‘oplossingen’ in jeugdzorg en onderwijs te accepteren door middel van dwang en drang. Terwijl er geen controle is op de uitvoering van de wet passend onderwijs. Ouders zijn machteloos tegenover de macht van de schoolbesturen en/of de dwang en drang vanuit jeugdzorg. Er is geen waarheidsvinding in de jeugdbescherming, ook daarin kunnen ouders zich vaak moeilijk verweren. In de Jeugdbescherming (gesloten jeugdzorg/pleegzorg zijn vele misstanden met ingrijpende gevolgen voor kinderen/jeugd, voor hun hele leven.

Je bent níet de enige!

Ouders denken vaak dat zij de enige zijn waarbij het ‘niet goed gaat’. En proberen vaak tegen wil en dank met allerlei kunst en vliegwerk hun kind binnen het schoolsysteem te houden, ook omdat zij niet weten dat het anders kan, of niet durven op te staan, uit angst voor represailles. Maar jullie zijn niet alleen! Kom op 29 juni 2024 en ontmoet andere ouders met deze problemen, dilemma’s en/of visie. verantwoordelijkheden van ouders!

Verander de publieke opinie!

Het probleem van het niet passend onderwijs en de schending van mensen – en kinderrechten in Nederland,  wordt zwaar onderschat. In Nederland ben je als ouder eigenlijk niet vrij om je kind op te voeden zoals jij dat wilt. Bijvoorbeeld als je ‘aanhanger’ bent van onvoorwaardelijk ouderschap, dan staat de, meestal autoritaire, aanpak binnen het schoolsysteem, met straffen en belonen, daar lijnrecht tegenover. Op het  uitspreken dat de schoolomgeving voor veel kinderen niet veilig is om in op te groeien, ligt een taboe. Daarom verbinden wij ouders met elkaar en vormen zo samen een onverwoestbaar front. Om met elkaar te gaan zorgen voor een verandering van de mentaliteit in Nederland als het gaat om opvoeden van en omgaan met kinderen en jongeren. Met respect voor de wettelijke rechten en verantwoordelijkheden van ouders! Samen sterk!