Wassen Neuzen parade

Kinderrechten zijn en worden niet gewaarborgd!

Alle instanties die zich hiermee bezighouden, zijn echt állemaal, een wassen neus. We noemen ze hieronder voor je op. En leggen uit waarom het een wassen neus is. In de loop van dit jaar zullen we al deze instanties bezoeken om ze een ‘Wassen Neus’ te brengen. Jij kan ook meedoen! Kijk snel op onze pagina ‘Laat je horen’ onder het kopje ‘Wat kun jij doen?’ en ‘Contact’.

De Kinderombudsman

Je kunt de Kinderombudsman toch bellen? Die helpt je toch wel? Eeeh tja dat ligt eraan, wat je onder ‘hulp’ verstaat. Je kunt ze bellen, dan krijg je tips advies. En ze registeren het ‘signaal’. Je kunt een klacht indienen. Dan wordt dat misschien onderzocht. Maar het probleem echt oplossen voor  jouw kind? Dat doen ze zelden. Onder het kopje ‘Wassen Neuzen Parade/Kinderombudsman’, lees je hier meer over. 

De Onderwijsinspectie

Je kunt toch klagen bij de onderwijsinspectie? Die controleert toch of de school het wel goed doet? Eeeh…… mja.. Één keer in de vier jaar, tijdens het inspectiebezoek. Individuele klachten van ouders worden niet behandeld. Als je geluk hebt, wordt je melding bij het vierjaarlijks bezoek meegenomen als ‘signaal’. That’s it. Onder het kopje ‘Wassen Neuzen Parade/Onderwijsinspectie lees je hier meer over. ‘

Het Kinderrechtencollectief

En zo hebben we ook nog de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO), de Onderwijsconsulenten, het Kinderrechtencollectief, het VN-Kinderrechtencomité, de Inspectie gezondheidszorg, Ieder(In) en nog veel meer. Check het kopje ‘Wassen Neuzen Parade’ (*) in het menu op onze website voor meer Wassen Neuzen. 

* deze pagina’s worden nog bijgewerkt