Concrete doelen

 

  • Er moeten serieuze stappen gezet worden naar onderwijs en jeugdzorg gestoeld op de kinderrechten.
   • Het 3e protocol van het kinderrechtenverdrag moet met spoed worden ondertekend al minstens 10 jaar dringen meerdere partijen erop aan dat dit gebeurt ca 35 jaar na ratificatie van het IVRK!!!! Deze stappen moeten concreet zijn en worden gemonitord door een aantoonbare onafhankelijke partij zoals bijvoorbeeld een ouderbelangenvereniging.
   • Het versterken en verbinden van ouders, zodat de constante schending van de kinderrechten in Nederland op grote schaal in beeld komt bij een breder publiek. Mensen moeten gaan beseffen dat eigenlijk elk kind/ elk gezin hiermee te maken krijgt in meer of mindere mate. 
   • We willen dat iedereen, professionals, ouders én kinderen, de kinderrechten kennen en respecteren.
   • Gesprekken met en over kinderen dienen in een veilige setting plaats te vinden waar alle partijen in gelijkwaardigheid hun visie kunnen delen. Om dit te waarborgen dient hier regelmatig op getoetst te worden bij professionals en dienen zij zich regelmatig bij te scholen op het gebied van zelfreflectie, transparante communicatie enzovoorts. wij verwijzen hierbij naar de “cursus zelfreflectie voor grote ego’s in de zorg” van Jason Bhurgwandass. Zijn observaties zijn vlijmscherp en wat ons betreft zou de cursus “zelfreflectie voor grote ego’s in de zorg en het onderwijs” kunnen heten.
   • De dreiging van een zorgmelding bij Veilig Thuis, een Jeugdbeschermingstafel of vervolging van de leerplichtambtenaar mag nóóit worden ingezet bij een verschil van inzicht over passend onderwijs. hier moet eens en voor altijd een eind aan komen!!!! Dit is nog steeds aan de orde van de dag! We willen hiervoor een duidelijk concreet plan zien en eisen dat er handhaving komt. Wanneer er aantoonbaar drang en dwang wordt ingezet door professionals dan moeten er consequenties aan verbonden zijn, de invloed op een gezin is namelijk immens. Ze worden vermorzeld, en zij die niet zelf onder druk worden gezet zijn verlamd van de angst ervoor.
   • De focus moet verlegd worden van het terugdringen van het aantal “thuiszitters” naar het terugdringen van niet-passend onderwijs. De kinderen zijn niet het probleem, het onderwijs is het probleem dat blijkt ook uit alle onderzoeken. Hoe duidelijk wil je het hebben!!!
   • De leerplicht moet uit het strafrecht! De leerplicht moet sowieso met spoed worden omgezet naar leerrecht.
   • Er moet een beroepscode komen voor alle professionals werkzaam met kinderen zodat zij zich moeten verantwoorden bij een tuchtcommissie bij wangedrag..

 •